Bestuur van de KVIJ

De vereniging wordt conform de statuten geleid door het bestuur, bestaande uit een Dagelijks en een Algemeen Bestuur. In het Dagelijks Bestuur hebben de voorzitter, penningmeester en secretaris zitting; in het Algemeen Bestuur zit het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de diverse commissies. De samenstelling van het bestuur en de contactpersonen van de commissies staan hieronder vermeld.

Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Henk Hylkema

Penningmeester
Jan van der Grift

Secretaris

Govert Jan Knotter

Govert Jan Knotter

Vertegenwoordigers diverse commissies

Training & Opleiding

IMG 7833

Frank Kuipers

Beheer

nmastebroek

Niels Mastebroek